graduation

Thanh Hiền

Front-end Developer

“ Khóa học rất chi tiết, dễ hiểu. Ấn tượng nhất là được chị Thuần tặng thêm tài nguyên, sách, công cụ để dạy bé hàng ngày, Group thảo luận các anh chị hỗ trợ nhiệt tình vui vẻ trong và sau khóa học, offline 1 buổi cafe với mọi người! Nói chung là em hoàn toàn hài lòng khi tham gia khóa học này, Cảm ơn chị Thuần và Mẹ Việt Team ^^. ”