team-8

Ngọc Thương

Content Writier

Hỗ trợ Chăm sóc khách hàng, xây dựng các quy trình hướng đến khách hàng.

Các thành viên khác